Сыдыков Аскатбек

Бул сыноолордун аркасында баарыбыз KARKAS.KG курулушунун сейсмикалык туруктуулугуна ынандык. KARKAS.KG компаниясынын профилдери гана сыноолордон өткөнүн белгилегим келет! Эми бардык шектенүүлөр артта калды, мен бул инновациялык курулуш технологиясын баарына сунуштайм. Кыргыз Республикасынын жарандары коопсуз үйлөрдө жашашы керек деп эсептейм!